Stage

Voor een stageaanvraag gelieve te mailen naar het volgende adres: stage@virgajessecollege.be

Vermeld zeker de volgende info:

  1. je naam en contactgegevens (e-mailadres en telnr)
  2. opleidingsinstituut en opleidingsjaar
  3. de stageperiode met exacte begin en einddatum
  4. vakken waarvoor je stage aanvraagt
  5. het stagevolume per vak
  6. aard van de stage (observeren – assisteren – doen)
  7. eventuele bijkomende taken of bijzonderheden

Op basis van deze eerste informatie bekijken wij of we een stageplaats voor jou beschikbaar hebben. Je wordt hiervan zo snel mogelijk per mail op de hoogte gebracht. (hou rekening langere wachttijden tijdens examens en vakantieperiodes)