Schoolproject

Een schoolproject voor zes leerjaren

Als je kiest voor het Virga Jessecollege dan kies je voor een school waar je de mogelijkheid hebt om zes jaren lang de volledige vorming van het middelbaar onderwijs te volgen.

Voor vele leerlingen die het basisonderwijs met succes doorlopen hebben, kunnen we goed de weg inschatten waarover hun studieloopbaan in het middelbaar onderwijs kan verlopen. Leerlingen die in onze school terechtkomen, bieden wij een stabiel kader aan met een evenwicht tussen geborgenheid en ruimte voor persoonlijke ontplooiing van 12 tot 18 jaar. Die periode is namelijk heel erg bepalend voor de ontwikkeling van jonge mensen. Van kind word je puber en zo groei je geleidelijk uit tot jong-volwassene.

In het Virga Jessecollege vind je een omgeving die als het ware met je meegroeit. Onze school beschikt immers over twee vestigingsplaatsen. Daardoor kunnen we leerlingen in hun groei naar zelfstandigheid een aangepast leef- en werkkader bieden. Aan de Guffenslaan is er voor onze leerlingen van 12 tot 16 jaar een meer beschermende leefsfeer. Aan de Maastrichtersteenweg krijgen de leerlingen van de derde graad ruimere kansen tot zelfstandig worden, d.w.z. medeverantwoordelijk zijn voor zichzelf, voor elkaar en voor de gemeenschap.

Samen met jou zoeken naar een vorming die goed bij je past

Vele van onze leerlingen kiezen voor het Virga Jessecollege omdat ze de zesjarige opleiding die wij bieden, wel zien zitten. Toch helpen wij elke leerling om zo goed mogelijk zijn eigen studieparcours uit te stippelen en te verwezenlijken. Op het einde van de eerste en van de tweede graad helpen we je bij het bepalen van je verdere studiekeuze.
Daarbij laten we je ook ‘over het muurtje kijken’. We sluiten onze ogen zeker niet voor opleidingen buiten onze school die je misschien beter aanspreken, waar je talenten beter tot hun recht komen. We zullen je alleszins aanmoedigen om die studierichting te kiezen die bij jou het best past. Ongeveer een kwart van onze leerlingen kiest op het einde van het tweede jaar voor een studierichting buiten onze school. Wij trachten ook hen in de beste omstandigheden voor te bereiden op deze opleidingen. Daarom werken we binnen onze scholengemeenschap nauw samen met andere scholen.

STERKE PUNTEN VAN HET VJC

  • één school met een ruim aanbod, waar je zo mogelijk zes jaar lang terecht kan
  • een aparte leefwereld voor 1ste- tot 4de-jaars en voor de 5de- tot 6de-jaars
  • aandacht voor een goede studiekeuzebegeleiding
  • veelzijdige vorming zowel binnen als buiten de lessen
  • voorbereiding op hogere studies