Coördinatoren

De coördinatoren hebben beleidsondersteunende functie en een zorgfunctie. Zij begeleiden en ondersteunen mee de dagdagelijkse zorg van leerlingen. Zij coördineren de vergaderingen met de ‘kapiteins van de klas’ (leerlingenparticipatie).